| Login |
Register |
 Home
 Service&Support
  > System Integrater
>> Computer Supply <<
  > All Service&Support
 
Computer Supply
 
              เป็นธุรกิจหลัก ในการดำเนินกิจการของบริษัท ฯคือการจัดจำหน่ายสินค้าทางด้าน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยทางบริษัทได้มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมากกว่าเรื่องของราคา เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหลักของบริษัทฯเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กรดังนั้น การคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ราคาเหมาะสม ย่อมสร้างความมั่นใจ ให้กับลูกค้าว่า หากซื้อสินค้าที่ เอ แอนด์ เอ สิ่งที่จะได้รับแน่นอนคือ สินค้าที่มีคุณภาพ มากกว่าเรื่องของราคาถูก
การจำหน่ายสินค้าด้านไอทีนั้น ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้ง การเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากผู้ผลิตหลายราย เช่น HP , IBM, Intel ฯลฯ ซึ่ง สะท้อนภาพให้ผู้บริโภคเห็นได้ว่า สินค้าที่ เอ แอนด์ เอ จำหน่าย จะเป็นของแท้ แน่นอน โดยเฉพาะสินค้าประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทหมึกพิมพ์ หรือ โทนเนอร์ นั้น เป็นสินค้าที่มีการเลียนแบบในตลาดอยู่มากมาย ทั้งของทำเลียนแบบ และของเทียบเท่า แต่ทาง เอ แอนด์ เอ ได้รับการแต่งตั้งจาก HP ให้เป็นศูนย์จำหน่ายหมึกแท้ (Original Cartridge Storage) ซึ่งมีการแต่งตั้งเพียงไม่กี่ราย จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า หากซื้อหมึกพิมพ์ ที่ เอ แอนด์ เอ จะต้องได้รับหมึกแท้ จากเจ้าของผลิตภัณฑ
 
  Link

 

________________________________________________________
A&A NEO TECHNOLOGY CO., LTD  Site Map
248/55-56 Maneenopparat Rd., Sripoom Chiang Mai 50200
Tel. 053-227500-2 Fax. 053-404506 Ext 111 E-Mail: sale_admin@aaneotech.com