ประมวลภาพบรรยากาศงาน
VMware Virtualization  Infrastructure Work Shop
          เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของธุรกิจ ปัจจุบัน บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ IBM และ Ingram Micro (Thailand) จึงได้จัดการอบรมสัมนา เชิงปฎิบัติ ในหัวข้อ " VMware Virtualization Infrastructure WorkShop  " ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ในการใช้งาน VMWare ร่วมกับ Server , Storage และเทคโนโลยีอื่นๆ ของ IBM เพื่อประโยชน์ ในการขยายฐานลูกค้าของ IBM ในกลุ่ม SME และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ลำพูน ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต