สัมนาย่อยสำหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหัวข้อ

VMware  vSphere 4 in IBM Blade Solution  . Office IBM จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่กริชจากคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate A&A Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขุมพลัง IBM Blade Center S พระเอกของงานนี้ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่  A & A และ IBM กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ไอทีแต่ละคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรคุณ สกฤต สิงหพิทักษ์วงค์ (คุณหนึ่ง) จากทาง A&A เริ่มบรรยายเกี่ยวกับ Blade แล้วตามด้วย VMWare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายมานานแล้ว ขอดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจหน่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในห้องสัมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงบ่ายก็มาต่อด้วยการ Live DEMO เห็นการทำงานได้จริงกันจะๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำได้จริงตามที่บรรยายายในช่วงเช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชักภาพหมู่เป็นที่ระลึกก่อนจบงานสัมนาในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางทีมงานบริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด  ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากแต่ละคณะ

ที่เสียสละเวลาเข้ามางานสัมนาในคร้งนี้ และทางบริษัทฯหวังอย่างยิ่งว่างานสัมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆเจ้าหน้าที่ไอทีทุกๆท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ

 

คณะที่เข้าร่วมงานสัมนา

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

สถาบันวิจัยสังคม

3

คณะแพทยศาสตร์

4

คณะสัตวแพทยศาสตร์

5

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

6

ITSC

7

คณะพยาบาลศาสตร์

8

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9

คณะเกษตรศาสตร์